U bent nu hier: HomeOver De Ronde VenenHistorieOntstaan van De Ronde Venen

Ontstaan van De Ronde Venen

De Ronde Venen is op 1 januari 2011 ontstaan door de samenvoeging van de voormalige gemeenten De Ronde Venen en Abcoude. De naam van deze jonge gemeente verwijst naar de ontginningsgeschiedenis van deze streek, die ongeveer duizend jaar geleden begon.

De oudste bewoning in De Ronde Venen - in de omgeving van Abcoude en Baambrugge om precies te zijn - dateert uit ongeveer 11.000 voor Christus. Rond 4.000 voor Christus trokken alle bewoners weg uit het gebied. Door het oprukkende veen werd de streek te nat. Eeuwenlang was deze omgeving ongeschikt voor menselijke bewoning. Wel trokken er met enige regelmaat mensen doorheen. Zo zijn er bijvoorbeeld sporen van Romeinse boten die over het Oer-IJ voeren.

Het grootste deel van het oppervlak van het huidige De Ronde Venen bestond tot de ontginning uit een moerasachtig gebied met veenstroompjes en riviertjes. In het midden lag één groot kussen van hoogveen, dat gemiddeld vier meter boven zeeniveau lag, met aan de randen moerasbos.

De ontginning van deze omgeving kwam op gang nadat bisschop Koenraad van Utrecht in 1085 het gebied had overgedragen aan het kapittel van Sint-Jan te Utrecht. Uit recent archeologisch onderzoek blijkt dat Abcoude ook in de 10e eeuw al bewoond was.

De kolonisten trokken vanaf de kleiige oevers van de veenstroompjes het hoger gelegen gebied in om dat te ontwateren. Ze groeven de afwateringssloten loodrecht op de veenriviertjes naar het midden van het gebied. Ontginning en verkaveling van dit gebied werden dus bepaald door de omliggende riviertjes de Kromme Mijert, de bovenloop van de Amstel, de Waver, de Winkel, de Angstel en de Aa, die samen een bijna gesloten cirkel om het gebied vormen.

Haaks op de ontwateringssloten werd in het centrale deel van De Ronde Venen een tweede ontginningsbasis gecreëerd waarlangs de kolonisten zich vestigden. Zodoende ontstonden de langgerekte nederzettingen die gezamenlijk de binnenring van De Ronde Venen vormen.

Aan de structuur die op deze wijze zichtbaar werd, ontleent de gemeente haar naam. Wilnis en Mijdrecht nemen in deze binnenring het westelijke deel in, terwijl Oudhuijzen, Demmerik, Vinkeveen, Aasdom, Ruige Willis, Waver, Botshol en Waverveen het oostelijk stuk vormen.