U bent nu hier: HomeOver De Ronde VenenLandschap, water en natuurLandschap
  • Lees voor
  • RSS

Landschap

Groene hart

De Ronde Venen behoort tot het nationaal landschap het groene hart. Het Groene Hart bestaat uit weilanden die maar net hoger liggen dan het water in de sloten.
Een houtkade, een vaart, een plas en smalle, langgerekte percelen die tot aan de horizon lijken te lopen, bepalen het landschap.

In De Ronde Venen zijn plassen, droogmakerijen, het veenlandschap (veenweiden, Botshol), stroomruggen en het rivierenlandschap (Winkel en Angstel) de belangrijkste landschapstypen. We beleven het landschap via lijnvormige structuren als wegen, dijken en kaden.

De afgelopen tweehonderd jaar is er veel veranderd in het Rondeveense landschap. Plassen werden droogmakerijen, een deel van het veenlandschap werd vergraven tot de Vinkeveense Plassen en infrastructurele werken als de N201, de A2 en het Amsterdam-Rijnkanaal werden aangelegd.

Ook de Stelling van Amsterdam, de ruilverkaveling in de polder Groot Wilnis-Vinkeveen en woningbouw die verder ging dan de oorspronkelijke lintbebouwing veranderden het aanzicht van het landschap.

Met name in de laatste halve eeuw is in De Ronde Venen de recreatie toegenomen. Dat was één van de redenen om de Vinkeveense plassen niet droog te malen.
De agrarische sector bleef de grootste landschapsbeheerder en zorgde voor behoud van de openheid. De oorspronkelijke beplanting van de houtkaden, geriefhoutbosjes en erven is aangevuld met wegbeplantingen en recreatieterreinen.

Vanaf 1990 heeft het landschap te maken met de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De EHS is een plan om meer natuur te creëren en de leefomstandigheden van planten en dieren te verbeteren.