U bent nu hier: HomeLeven en werkenOntwikkelingen De Ronde VenenWoonvisie

Woonvisie

De wereld verandert, zeker op de woningmarkt. Ook in De Ronde Venen. Vergrijzing, hogere energielasten en een meer vraaggestuurde woningmarkt zijn thema’s die ook hier spelen. Hoe blijft de gemeente in deze veranderende omstandigheden een aantrekkelijke plek om te wonen? De woonvisie geeft antwoord op deze en andere vragen en geeft de richting aan die de gemeente op wil gaan als woongemeente.

De eerste stap in het opstellen van de woonvisie was het in kaart brengen van de woonwensen van alle inwoners.

De Woonvisie De Ronde Venen volgt de Woonvisies van de voormalige gemeenten Abcoude (2009) en De Ronde Venen (2005) op. De Woonvisie biedt input voor de gemeentelijke structuurvisie, die aangeeft welk toekomstbeeld de gemeente nastreeft. Hierbij gaat het niet alleen over wonen, maar ook over landschap, bedrijvigheid, recreatie en mobiliteit.

Met de Woonvisie bepaalt de gemeente haar visie, ambitie en maatregelen op het gebied van wonen in De Ronde Venen voor de periode tot en met 2020. De gemeente wil graag een vitale en aantrekkelijke woongemeente blijven. Hiervoor is meer doorstroming nodig op de woningmarkt. De Woonvisie zet daarom in op het bereiken van meer doorstroming op drie manieren: bouwen voor kwaliteit, beter benutten van de bestaande woningvoorraad en het vermarkten van de De Ronde Venen als woongemeente.
Ook geeft de gemeente aan hoe zij haar rol ziet, wat zij van andere partijen verwacht en op welke wijze zij met deze partijen wil samenwerken aan wonen in De Ronde Venen.