U bent nu hier: HomeLeven en werkenMaatschappelijke ondersteuningSubsidiëring
  • RSS

Subsidiëring

Dorpen die bruisen van de activiteiten, met een rijk cultureel leven en waar de inwoners betrokken zijn bij elkaar en hun leefomgeving. Het klinkt misschien als een ideaalplaatje, maar het is beslist het nastreven waard is.
Het zijn de inwoners die een lokale samenleving leefbaar maken, zij moeten daarbij het voortouw nemen. De gemeente ondersteunt hen daarbij door bepaalde activiteiten of voorzieningen (financieel) mogelijk te maken.

Op allerlei manieren draagt de gemeente bij aan de sociale samenhang in de dorpen en wijken. Zorgen voor dorpshuizen en andere aantrekkelijke plekken waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten, is daar een voorbeeld van. Ook het mogelijk maken van culturele, welzijns- en andere activiteiten bevordert de onderlinge contacten en de betrokkenheid tussen de mensen. De gemeente doet dit door subsidie te verstrekken.

Op de volgende pagina's leest u alles over deze vormen van subsidiëring. Onder subsidieregister vindt u een overzicht van alle subsidies die in het voorgaande jaar en het lopende jaar zijn verleend.