U bent nu hier: HomeLeven en werkenOntwikkelingen De Ronde VenenStructuurvisie De Ronde Venen

Structuurvisie De Ronde Venen

Hoe ziet de gemeente De Ronde Venen eruit in 2030?
De Structuurvisie voor De Ronde Venen is klaar. Op 17 oktober 2013 heeft de gemeenteraad de definitieve versie vastgesteld. Hiermee zijn de hoofdlijnen van voorgenomen ontwikkelingen en de hoofdzaken van het gemeentelijk ruimtelijk beleid op lange termijn beschreven. De Structuurvisie heeft een looptijd tot 2030 en wordt in die periode twee maal geëvalueerd en eventueel aangepast aan de actualiteit.
De visie is het resultaat van een zorgvuldig uitgestippeld traject vanaf 2010 waaraan vele inwoners, maatschappelijke organisaties en professionals hebben bijgedragen. De inbreng van al deze partijen heeft geleid tot de visie die nu is vastgesteld.

Bekijk de interactieve Structuurvisie en kaarten op http://0736.ropubliceer.nl/ . Via de linkerkolom kunt u gerelateerde dorps- en vakvisies (in wording) bekijken.

Hieronder kunt u de vastgestelde Structuurvisie met kaarten en de stukken in aanloop naar de Structuurvisie downloaden. Een papieren versie van de Structuurvisie De Ronde Venen is te koop voor € 20,-. Verkoop verloopt via de publieksbalies in het gemeentehuis.