U bent nu hier: HomeLeven en werkenIntegrale veiligheidPrettig leven en werken

Prettig leven en werken

Iedereen wil prettig leven en werken in De Ronde Venen. Een belangrijke voorwaarde daarvoor is veiligheid, een beleidsterrein waar de gemeente veel aandacht aan besteedt.

Onder de noemer ‘Integrale veiligheid’ worden risico’s in kaart gebracht, plannen en regels opgesteld, controles uitgevoerd en vergunningen verleend. Verder houdt de gemeente zich bezig met crisisbeheersing en rampenbestrijding, zodat ze bij een calamiteit goed en snel kan reageren.  

Hierbij werkt de gemeente nauw samen met andere partijen, zoals politie, brandweer, ondernemersverenigingen, wijkcomités en collega-overheden. En natuurlijk met u, want veiligheid is een zaak van ons allemaal!

Als in nood elke seconde telt, belt u 112

Voor minder spoedeisende hulp belt u

Politie: 0900 - 8844
Brandweer: 088 878 10 00