U bent nu hier: HomeLeven en werkenMaatschappelijke ondersteuningMeedraaien in de gemeenschap
  • RSS

Meedraaien in de gemeenschap

Inwoners van De Ronde Venen moeten zich prettig voelen, zich kunnen ontplooien en goed kunnen meedraaien in de lokale gemeenschap. Op de eerste plaats is dit de verantwoordelijkheid van de inwoners zelf. Maar er kunnen omstandigheden zijn waardoor het niet lukt. De gemeente kan dan hulp bieden in de vorm van maatschappelijke ondersteuning.

Het doel van maatschappelijke ondersteuning is het vergroten van de eigen kracht en zelfredzaamheid. Daarbij wordt in eerste instantie gekeken naar wat iemand zelf kan en naar het sociale netwerk van degene die ondersteuning vraagt. Familie, vrienden en buren kunnen een belangrijke rol spelen bij het oplossen van een hulpvraag. Indien nodig zijn er eventueel gemeentelijke voorzieningen en diensten beschikbaar. Voorbeelden zijn buurtbemiddeling bij burenoverlast, jeugd- en jongerenwerk, ouderenwerk, gezondheidszorg, kinderopvang, hulp in de huishouding, gehandicaptenzorg, vrijwilligerswerk, volwasseneducatie en ondersteuning van inwoners zonder werk.

Ook wijkgericht werken is een vorm maatschappelijke ondersteuning.