U bent nu hier: HomeLeven en werkenOntwikkelingen AbcoudeLand van Winkel Abcoude
  • RSS

Land van Winkel Abcoude

logo: land van winkel abcoude

Land van Winkel is een nieuwe buurt in het zuiden van Abcoude. Een buurt met unieke woningen en vrije kavels die volop vrije ruimte bieden op rijafstand van Amsterdam en grenzend aan het beschermde dorpsgezicht van Abcoude. De bijzondere, kwalitatief zeer ambitieuze opzet van de buurt is vastgelegd in een Stedenbouwkundigplan wat deze kwaliteit waarborgt. Het dorpse en een landelijke uitstraling die past bij de omgeving zijn het uitgangspunt.

De verkoop is begin 2015 gestart en verloopt gefaseerd. Janssen de Jong Bouwontwikkeling verkoopt woningen en vrije kavels. De gemeente De Ronde Venen verkoopt een aantal vrije kavels.

Meer informatie over de woningen en makelaars vindt u op http://landvanwinkel.nl/. Hier kunt u zich ook inschrijven als belangstellende. Zo wordt u automatisch en vrijblijvend op de hoogte gehouden van nieuwe ontwikkelingen. In eerdere planfasen werd het plan aangeduid als ‘Abcoude-Zuid’ en later ‘De Winkelbuurt’.

Voor deze wijk is een bestemmingsplan vastgesteld. Een partiële herziening hierop lag van 6 juni tot en met 17 juli 2014 ter inzage. Met deze wijziging sluit het bestemmingsplan aan bij het stedenbouwkundig plan uit 2010 en wordt de kwaliteit van de nieuwe wijk geborgd. Tijdens de inzagetermijn zijn zogenaamde zienswijzen ingediend. Naar aanleiding hiervan heeft de gemeente de afgelopen maanden gewerkt aan een partiële herziening voor besluitvorming door de gemeenteraad. Hierbij heeft zij overlegd met inwoners die een zienswijze hebben ingediend. De gemeenteraad heeft de partiële herziening op 18 mei 2015 behandeld.