U bent nu hier: HomeLeven en werkenProjectenLand van Winkel Abcoude
  • RSS

Land van Winkel Abcoude

Foto: ophoging en voorbelasting De Winkelbuurt

De opzet van Land van Winkel is in 2010 ontwikkeld door LA4SALE en vastgelegd in een ‘dorpsbouwkundig’ plan. De dorpse opzet met een landelijke uitstraling Land van Winkel, voorheen bekend als het project De Winkelbuurt, blijft ongewijzigd. Op kavelniveau zijn aanpassingen mogelijk in de uitwerking.

De verkoop van woningen en kavels start in het eerste kwartaal van 2015. De vrije kavels worden verkocht door de gemeente en Janssen de Jong Bouwontwikkeling. De verkoop van de eerste tien vrije bouwkavels start op 14 januari 2015 om 14 uur in het gemeentehuis in Mijdrecht.

Meer informatie: www.landvanwinkel.nl.

Voor deze wijk is een bestemmingsplan vastgesteld. Een partiële herziening hierop lag van 6 juni tot en met 17 juli 2014 ter inzage. Met deze wijziging sluit het bestemmingsplan aan bij het stedenbouwkundig plan uit 2010 en wordt de kwaliteit van de nieuwe wijk geborgd. Tijdens de inzagetermijn zijn zogenaamde zienswijzen ingediend. Naar aanleiding hiervan heeft de gemeente de afgelopen maanden gewerkt aan een partiële herziening voor besluitvorming door de gemeenteraad. Hierbij heeft zij overlegd met inwoners die een zienswijze hebben ingediend. De gemeenteraad behandelt de partiële herziening op 18 mei a.s.