U bent nu hier: HomeLeven en werkenProjectenDe Winkelbuurt Abcoude
  • Lees voor
  • RSS

De Winkelbuurt Abcoude

Foto: ophoging en voorbelasting De Winkelbuurt

De opzet van De Winkelbuurt is in 2010 ontwikkeld door LA4SALE en vastgelegd in een ‘dorpsbouwkundig’ plan. De dorpse opzet van De Winkelbuurt met een landelijke uitstraling blijft ongewijzigd. Op kavelniveau zijn aanpassingen mogelijk in de uitwerking.

Naar verwachting start de verkoop van woningen en kavels in de eerste helft van 2014. De vrije kavels worden verkocht door de gemeente en Janssen de Jong Bouwontwikkeling. De start hiervan is gepland na de zomer 2014. Momenteel stelt de gemeente kavelpaspoorten op voor de vrije kavels en selecteert architecten. GroenWest zal vanaf 2015 circa 60 woningen (soaciale woningbouw) realiseren.

Voor deze wijk is een bestemmingsplan vastgesteld. Een partiële herziening hierop ligt van 6 juni tot en met 17 juli 2014 ter inzage. Met deze wijziging sluit het bestemmingsplan aan bij het stedenbouwkundig plan uit 2010 en wordt de kwaliteit van de nieuwe wijk geborgd.