U bent nu hier: HomeLeven en werkenOntwikkelingen VinkeveenCentrumplan Vinkeveen

Centrumplan Vinkeveen

Vanuit informatiecentrum De Uitvlucht - de oude kantine van de voormalige betonfabriek De Adelaar - verkennen gemeente en ontwikkelaar AHV/Timpaan momenteel de financiële en ruimtelijke haalbaarheid van de ontwikkeling van het centrum Vinkeveen zoals geschetst in de dorpsvisie Centrum Vinkeveen. Zij doen dit in nauw overleg met de klankbordgroep waarin vertegenwoordigers van alle direct betrokkenen zitten.

Van dorpsvisie naar procesplan
De dorpsvisie Centrum Vinkeveen is een wensbeeld over hoe het dorp er in de toekomst uit zou moeten komen te zien. De visie is geen uitgewerkt stedenbouwkundig plan, maar een verhaal met daarin kaders en uitgangspunten (bouwstenen). Deze bouwstenen moeten nieuwe ontwikkelingen mogelijk kunnen maken om Vinkeveen een kwaliteitsimpuls te geven. Onder het motto Vinkeveen; dorp aan de Plassen geeft de dorpsvisie antwoord op onderstaande twee vragen.

  • Hoe kan de relatie tussen Vinkeveen en de Plassen worden verbeterd?
  • Hoe kan de aansluiting van Vinkeveen op de N201 worden verbeterd?

Aansluiting N201
Voor de verbetering van de aansluiting van de N201 heeft de provincie geld gereserveerd. Willen we wat anders dan verhoging van het viaduct en verlenging van de opritten dan kan de gemeente voor 2017 een plan indienen bij de provincie. Deze kans wil de gemeente pakken. Het moet een realistisch plan zijn dat niet alleen iets zegt over de alternatieve aansluiting van Vinkeveen op de N201 maar ook over de (gevolgen voor de) ruimtelijke ontwikkeling van het gebied rond de aansluiting.

Relatie Vinkeveen en de plassen
De gemeenteraad heeft de dorpsvisie op 4 februari 2014 vastgesteld. Een veelgehoorde reactie is: mooie plannen, maar hoe haalbaar is het? Om daar zicht op te krijgen, heeft de gemeenteraad het college gevraagd een procesplan te schrijven voor de gebiedsontwikkeling Centrum Vinkeveen.

De gemeenteraad heeft 5 februari 2015 het procesplan Vinkeveen Dorp aan de plassen. Van ambitie naar werkelijkheid vastgesteld en een budget ter beschikking gesteld voor de uitwerking daarvan. Dat procesplan is tot stand gekomen in samenspraak met een klankbordgroep met daarin twee mensen van platform InVinkeveen en twee leden van de ondernemersvereniging Ondernemers Vinkeveen.

De gemeente bezit weinig gronden in het gebied. De herontwikkeling moet dus uit het gebied zelf komen. De eigenaar van De Adelaar is een van de grondeigenaren die wil ontwikkelen. De gemeente heeft contact met hem gezocht en in zijn opdracht is Interegion groep en ontwikkelaar Timpaan bij de totstandkoming van het procesplan betrokken.