U bent nu hier: HomeLeven en werkenMilieu en duurzaamheidAfval
  • RSS

Afval

De gemeente is verantwoordelijk voor het inzamelen van het huishoudelijk afval. Daarbij is het de bedoeling om de verschillende afvalstromen zo veel mogelijk te scheiden. Dat is goed voor het milieu en drukt de kosten voor de afvalverwerking.

Een omvangrijke afvalstroom is het groente-, fruit- en tuinafval. Wist u dat de helft van het huisvuil bestaat uit gft-afval en dus gecomposteerd kan worden? Helaas wordt nog te veel scheidbaar afval in de container voor restafval gegooid. En dat terwijl bij 97 procent van de Rondeveense huishoudens het gft-afval apart wordt opgehaald.