U bent nu hier: HomeLeven en werkenMilieu en duurzaamheidAfval
  • RSS

Afval

Nog minder restafval. Doet u mee?

Afval scheiden – dat doet u vast al. U houdt waarschijnlijk al papier, groente-, fruit- en tuinafval (gft), glas, en ook kleding apart. En sinds kort ook plastic, metaal en drankenkartons (PMD). Dit gaat goed, maar kan veel beter. Per huishouden zit er namelijk jaarlijks nog ongeveer 56 kilo papier in het restafval, 142 kilo gft en ook nog 57 kilo PMD. We willen graag minder restafval, een schoner milieu en minder kosten voor het restafval. U toch ook?

We hebben uw hulp hard nodig!
De gemeente is verantwoordelijk voor het inzamelen van het huishoudelijk afval. Maar bij het afval scheiden hebben we u hulp hard nodig. We gaan daarom de komende jaren meer aandacht besteden aan afval scheiden en het u makkelijker maken en u stimuleren uw afval nog beter te scheiden.

Onderzoek
We willen graag van u weten hoe wij mét u beter het afval kunnen scheiden. Wat vindt u van de afvalinzameling in de gemeente? En lukt het u om uw afval te scheiden? Zo nee, wat staat u in de weg? En hebt u ideeën hoe het beter kan? Laat het ons weten. En doe mee met het Afvalonderzoek De Ronde Venen.

Veranderingen papierinzameling
Vanaf september dit jaar gaan vrijwilligers van sportverenigingen, scholen en kerken papier inzamelen. Zij gaan als beladers achter de inzamelwagens. Zij krijgen hiervoor een vaste vergoeding per ingezamelde kilo papier. De vergoeding voor het ingezamelde papier gaat dus naar een goed doel.

  • Woont u in laagbouw? Dan krijgt u in september een minicontainer (240 liter) voor papier. Wilt u een kleinere container (140 liter) of geen container? Geef dit dan uiterlijk zondag 26 juni 2016 aan Engels B.V. door met het digitale antwoordformulier. U hebt daarvoor een toegangscode nodig die in de brief staat die aan u is verzonden.
    • Brief wijzigingen papierinzameling_laagbouw
    • Nog vragen over de papiercontainer? Bel naar de (gratis) helpdesk van Engels B.V., telefoonnummer: 0800 – 02 02 559. De helpdesk is bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 17.30 uur.
  • Woont u in hoogbouw? Dan krijgt u geen papiercontainer.
  • Woont u in het buitengebied en hebt u nog geen papiercontainer? Dan kunt u die nu aanvragen. U belt hiervoor naar het klantcontactcentrum van de gemeente via T. 0297 29 16 16. U kunt kiezen tussen een container van 240 liter of van 140 liter.

Meer informatie