U bent nu hier: HomeBestuur en organisatieMeepraten en invloed uitoefenenWet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen

Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen

De gemeente moet binnen een bepaalde termijn een besluit nemen over uw aanvraag of bezwaarschrift. Dat proberen we natuurlijk op tijd te doen, maar dat lukt helaas niet altijd. Dan kunt u de gemeente daarop aanspreken met de ‘Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen’. Deze wet stelt dat een overheid die ‘niet tijdig’ beslist, de beslistermijn overschrijdt.

Maar wat is ‘niet tijdig’? Vaak geeft de wet uitsluitsel. Daarin staat in veel gevallen binnen welke termijn een beslissing genomen moet worden. Als er geen wettelijke termijn is, geldt een redelijke termijn.
Wat redelijk is, hangt af van het onderwerp. Het uitgangspunt daarbij is: niet langer dan nodig is om een goede beslissing te kunnen nemen. Een ‘redelijke termijn’ kan dus enkele weken of maanden zijn, maar soms ook een paar dagen.

Heeft u vragen over de ‘Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen’? Neemt u dan contact op met de afdeling Dienstverlening via T. 0297 29 18 22.

Alle informatie over de wet vindt u ook op www.minbzk.nl.