U bent nu hier: HomeBestuur en organisatieVergaderkalenderVergadering Commissie Algemeen Bestuurlijke Zaken en Financien
  • RSS

Vergadering Commissie Algemeen Bestuurlijke Zaken en Financien 14-06-2012

Locatiegegevens vergadering
Plaats:gemeentehuis
Tijd:19:30
Dit item is gearchiveerd op 31-12-2012.
Zodra de agenda bekend is wordt deze gepubliceerd

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

Opening

2 Spreekrecht inwoners

Indien u wilt inspreken -maximaal 5 minuten per inspreker- over een onderwerp waarover deze raadscommissie adviseert, dan kunt u zich aanmelden tot 12.00 uur op de dag van de commissievergadering bij de griffier via 0297-291785 of via de email m.degraaf@derondevenen.nl met vermelding van het onderwerp waarover u wilt spreken. Als u wilt inspreken op een onderwerp dat op de agenda staat, dan kunt u zich ook op deze wijze aanmelden. U krijgt dan het woord als het agendapunt aan de orde komt

3 Vaststellen agenda

Vaststellen agenda

4 Vaststellen notulen commissie Algemeen Bestuurlijke Zaken van 14 juni 2012 en notulen commissie Publieke Werken van 13 juni 2012

Vaststellen notulen commissie Algemeen Bestuurlijke Zaken van 14 juni 2012 en notulen commissie Publieke Werken van 13 juni 2012

5 Punten voor de raad van 20 september 2012

Punten voor de raad van 20 september 2012

5a Restauratie fundering kerktoren Baambrugge, raadsvoorstel 0038/12

De rijksmonumentale kerktoren van Baambrugge is gemeentelijk eigendom. De staat van de toren is zeer slecht. Er is een unieke subsidiemogelijkheid bij herstel van de toren. Om restauratie van de fundering van de kerktoren van Baambrugge mogelijk te maken moeten de resterende benodigde financiële middelen ter beschikking worden gesteld. Alleen dan is ook het kerkbestuur in staat om het schip van de kerk, eigendom van de kerkelijke gemeente, te herstellen.

6 Overige Punten

Overige Punten

6a Verkoop voormalig gemeentehuis Abcoude

Het college heeft een besluit tot verkoop van het voormalig gemeentehuis Abcoude genomen met een zogenoemde ontbindingsmogelijkheid. Deze ontbindingsmogelijkheid is opgenomen om de raad de gelegenheid te geven eventuele bedenkingen tegen de voorgenomen verkoop in te dienen. In de vergadering wordt de verkoop nader besproken

6b Ontwikkelingen Veenbadlocatie Vinkeveen

De fractie Ronde Venen Belang vraagt het college hoe men staat tegenover de plannen rond de invulling van de Veenbadlocatie in Vinkeveen, zoals gepresenteerd in een bijeenkomst van De Boei op 20 augustus jl

7 Informatieuitwisseling

De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden om actuele onderwerpen aan de orde te stellen op het gebied van Algemeen Bestuurlijke Zaken / Financiën & Publieke Werken en mededelingen te doen.

8 Sluiting

Sluiting