U bent nu hier: HomeBestuur en organisatieGemeenteraadRekenkamercommissie

Rekenkamercommissie

De Rekenkamercommissie ondersteunt de raad in zijn controlerende taak. Ze onderzoekt de manier waarop het gemeentebestuur het beleid uitvoert. De Rekenkamercommissie bekijkt of het beleid voldoet aan de volgende drie criteria:

  1. rechtmatigheid
  2. doelmatigheid
  3. doeltreffendheid

Rechtmatigheid wil zeggen dat het beleid voldoet aan de wet- en regelgeving. Doeltreffendheid wil zeggen dat het beleid ook het gewenste effect heeft.