U bent nu hier: HomeBestuur en organisatieGemeenteraadRekenkamercommissie

Rekenkamercommissie

De Rekenkamercommissie ondersteunt de raad in zijn controlerende taak. Ze onderzoekt de manier waarop het gemeentebestuur het beleid uitvoert. De uitvoering geschiet volgens de Verordening rekenkamercommissie gemeente De Ronde Venen 2016. De Rekenkamercommissie bekijkt of het beleid voldoet aan de volgende drie criteria:

  1. Rechtmatigheid. Dit wil zeggen dat het beleid voldoet aan de wet- en regelgeving
  2. Doelmatigheid
  3. Doeltreffendheid. Dit wil zeggen dat het beleid ook het gewenste effect heeft.