U bent nu hier: HomeBestuur en organisatieGemeenteraadRaadsvergaderingenVergadering Raad (meningvormend)

Vergadering Raad (meningvormend) 24-11-2011

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Gemeentehuis
Tijd:19:30
Dit item is gearchiveerd op 31-12-2011.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

Opening

2 Spreekrecht burgers maximaal 30 minuten geagendeerde agendapunten

Indien u wilt inspreken over een geagendeerd onderwerp -maximaal 5 minuten per inspreker- kunt u zich aanmelden tot 12.00 uur op de dag van de raadsvergadering bij de griffier via 0297-291785 of via de email m.degraaf@derondevenen.nl.

2Spr 30 minuten, geagendeerde agendapunten

Indien u wilt inspreken over een geagendeerd onderwerp -maximaal 5 minuten per inspreker- kunt u zich aanmelden tot 12.00 uur op de dag van de raadsvergadering bij de griffier via 0297-291785 of via de email m.degraaf@derondevenen.nl.

3 Vaststellen agenda

Vaststellen agenda

4 Benoeming leden commissie onderzoek geloofsbrieven van de nieuwe wethouder

Bij de benoeming van een wethouder wordt conform het reglement van orde van de raad een commissie ingesteld welke onderzoek of de kandidaat voldoet aan de eisen van de Gemeentewet.

5 Benoeming en beëdiging wethouder, raadsvoorstel 1100162

Door het vertrek van wethouder I.M. Lambregts-van Nobelen is de fractie van het CDA op zoek gegaan naar een nieuwe wethouder. De fractie stelt voor om de heer drs. David Moolenburgh voor te dragen voor de vacature van wethouder van de gemeente De Ronde Venen

6 Uitgangspunten notitie maatschappelijke ondersteuning in gemeente De Ronde Venen, raadsvoorstel 0051/11

In het kader van het project De Kanteling Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) in De Ronde Venen wordt voorgesteld een visiedocument vast te stellen. Dit document geeft de kaders aan waarbinnen de Kanteling in De Ronde Venen wordt gerealiseerd

7 Sluting

Sluiting