U bent nu hier: HomeBestuur en organisatieGemeenteraadRaadsvergaderingenVergadering Raad (besluitnemend)

Vergadering Raad (besluitnemend) 22-09-2011

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Gemeentehuis
Tijd:19:30
Dit item is gearchiveerd op 31-12-2011.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

Opening

2 Vaststellen agenda

Vaststellen agenda

3 Vaststelling notulen van de raadvergaderingen van 30 juni 2011 en 4 juli 2011

Vaststelling notulen van de raadvergaderingen van 30 juni 2011 en 4 juli 2011

4 Akkoordstukken

Akkoordstukken

4a Ontbinding koopcontract GroenWest Tumult; raadsvoorstel 0046/11

De gemeenteraad van Abcoude heeft eind 2010 besloten om het perceel aan het Kerkplein 28 in het centrum van Abcoude, beter bekend als Tumult, voor € 1,00 te verkopen aan woningbouwcoöperatie Groen West (voorheen Westhoek Wonen). In het koopcontract is opgenomen dat het beheer en de exploitatie van Tumult zijn belegd bij Stichting Tympaan. Inmiddels heeft Stichting Tympaan zich als toekomstig exploitant van Tumult teruggetrokken. Voorgesteld wordt een beroep te doen op de ontbindende voorwaarden in het koopcontract met Groen West

5 Stukken vanuit de meningvormende raadvergadering

Bij de behandeling van de stukken in de meningvormende raad, wordt bepaald of deze als agendapunt op de agenda van de besluitnemende raad worden geplaatst

6 Sluiting

Sluiting