U bent nu hier: HomeBestuur en organisatieGemeenteraadOver de raad

Over de raad

De gemeenteraad staat aan het hoofd van de gemeente. De 27 Rondeveense raadsleden geven sturing aan het lokale beleid en ontwikkeling. Ze vormen het algemeen bestuur van de gemeente, dat het college van B en W (het dagelijks bestuur) controleert.

De eens per vier jaar gekozen raadsleden vertegenwoordigen de inwoners. Zij hebben een nauw contact met inwoners, bedrijven en instellingen. Raadsleden signaleren maatschappelijke veranderingen en spelen daar op in met bestuursopdrachten voor het gemeentelijk beleid. Op basis van de visie van de raad ontwikkelt het college concreet beleid.

De raadsleden stellen de hoofdlijnen van het gemeentebeleid vast. Ook geven ze richting college sturing aan de ontwikkeling en de uitvoering van dat beleid. Verder houden ze toezicht op de bijbehorende kosten.

De beslissingen van de raad hebben vaak direct effect op het dagelijks leven in de gemeente. Bijvoorbeeld op verkeer, milieu, onderwijs, gezondheidszorg, kinderopvang, huisvestingsbeleid, sport, cultuur en andere gemeentelijke taken. Natuurlijk moet de gemeente zich houden aan landelijke wetten en regels. Maar binnen deze grenzen heeft de raad ruimte om op bepaalde beleidsterreinen zelf keuzes te maken.

Bij de raadsverkiezingen op 19 maart 2014 zijn 27 raadsleden van gekozen. De zetelverdeling in de gemeenteraad is als volgt:

Partij

Aantal zetels

CDA

6

ChristenUnie/SGP

2

D66

5

Lijst 8 Kernen

2

PvdA/GroenLinks/Lokaal Sociaal

2

Ronde Venen Belang

4

VVD

5

Lijst 30-11 1