U bent nu hier: HomeBestuur en organisatieMeepraten en invloed uitoefenenInformatieplicht van overhedenWat is bestaande bestuurlijke informatie?

Wat is bestaande bestuurlijke informatie?

De wet zegt dat een Wob-verzoek alleen van toepassing is op bestaande bestuurlijke informatie. Bestuurlijke informatie is alle informatie die binnen een bestuursorgaan aanwezig is. Daarbij maakt het niet uit of het bestuursorgaan de informatie zelf heeft opgesteld, of dat die door andere instanties of personen is verstrekt. Voorbeelden zijn brieven van burgers en adviezen aan het bestuursorgaan.

Bestaande informatie betekent dat de gegevens moeten zijn vastgelegd in een document, op een cd-rom, foto, geluidsband of andere informatiedrager. Als er geen drager meer bestaat met de gevraagde gegevens, is de gemeente niet verplicht de informatie te verzamelen, te bewerken of op te stellen.