U bent nu hier: HomeBestuur en organisatieMeepraten en invloed uitoefenenInformatieplicht van overheden

Informatieplicht van overheden

Inwoners hebben recht op inzage in de meeste documenten die bij gemeenten en andere overheden aanwezig zijn. Dat is vastgelegd in de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het uitgangspunt van de wet is dat alle bestuurlijke informatie openbaar is, tenzij een wettelijke uitzonderingsregel geldt. 

Over tal van zaken kunt u informatie vinden in recente gemeentelijke publicaties. Met name over actuele onderwerpen verspreidt De Ronde Venen actief informatie. Ze gebruikt daarvoor diverse middelen, zoals de gemeentelijke website, brochures, persberichten en het in een huis-aan-huisblad afgedrukte Gemeentenieuws. 

Maar misschien bent u wel op zoek naar informatie die u niet kunt vinden in een recente publicatie of webtekst. Verzoeken om informatie over bestaande gemeentelijke regelingen of beleid (bijvoorbeeld de regels voor kwijtschelding van lokale heffingen of het groenbeleid) kunnen meestal zonder problemen worden ingewilligd. Daarvoor  is een telefoontje of een e-mail naar het gemeentehuis vaak voldoende. 

Soms ligt het wat ingewikkelder. Dan kunt u bij de gemeente om documenten vragen via het Wob-verzoek. U ontvangt dan schriftelijk bericht van de gemeente. 

Volgens de Wob hoeft de gemeente niet alle informatie openbaar te maken. Er geldt namelijk een aantal wettelijke uitzonderingsredenen. Bijvoorbeeld als het gaat om privacygevoelige informatie. Of om gegevens waarvan het belang van het openbaar maken niet opweegt tegen het financiële risico dat de gemeente daardoor loopt. Ook geldt dat een Wob-verzoek betrekking moet hebben op bestaande bestuurlijke informatie.

Een Wob-verzoek kan niet per e-mail ingediend worden. Het indienen van een verzoek kan alleen per post of fax of door het af te geven aan de publieksbalie in het gemeentehuis.