U bent nu hier: HomeBestuur en organisatieGemeenteraadCommissievergaderingenVergadering Commissie Algemeen Bestuurlijke Zaken en Financien

Vergadering Commissie Algemeen Bestuurlijke Zaken en Financien 15-03-2012

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

Opening. Let op de vergadering begint om 20.00 uur.

2 Spreekrecht inwoners

Indien u wilt inspreken -maximaal 5 minuten per inspreker- over een onderwerp waarover deze raadscommissie adviseert, dan kunt u zich aanmelden tot 12.00 uur op de dag van de commissievergadering bij de griffier via 0297-291785 of via de email m.degraaf@derondevenen.nl met vermelding van het onderwerp waarover u wilt spreken. Als u wilt inspreken op een onderwerp dat op de agenda staat, dan kunt u zich ook op deze wijze aanmelden. U krijgt dan het woord als het agendapunt aan de orde komt

3 Vaststellen agenda

Vaststellen agenda

4 Vaststellen notulen commissie Algemeen Bestuurlijke Zaken van 16 februari 2011

Vaststellen notulen commissie Algemeen Bestuurlijke Zaken van 16 februari 2011

5 Punten voor de raad van 29 maart 2012

Punten voor de raad van 29 maart 2012

5a Nota reserves en voorziening, raadsvoorstel nr 0008/12

In december 2011 heeft de gemeenteraad ingestemd met de openingsbalans van de nieuwe gemeente De Ronde Venen. Hierbij zijn de reserves en voorzieningen van de voormalige gemeenten overgenomen. In de Nota Reserves en voorzieningen zijn voorstellen opgenomen tot herschikking van reserves en voorzieningen

6 Informatieuitwisseling

De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden om actuele onderwerpen aan de orde te stellen op het gebied van Algemeen Bestuurlijke Zaken / Financiën en mededelingen te doen

7 Sluiting

Sluiting