U bent nu hier: HomeBestuur en organisatieGemeenteraadCommissievergaderingen
  • Lees voor
  • RSS

Commissievergaderingen

Elke maand, met uitzondering van juli en augustus, vinden er op vier achtereenvolgende dagen commissievergaderingen plaats. Er zijn vier commissies: Inwonerszaken/ Samenleving, Ruimtelijke Zaken, Publieke Werken en Algemeen Bestuurlijke Zaken & Financiën. De gemeenteraad wil zich tijdens de commissievergadering goed informeren over alle aspecten die rond een onderwerp spelen. 

Om de mening van inwoners in een vroeg stadium te horen, biedt de gemeenteraad gelegenheid om het woord te voeren in de commissievergadering. Dat kan zijn over een onderwerp dat op de agenda staat, maar ook over een onderwerp dat u belangrijk vindt.  U kunt hiervoor uiterlijk op de dag van de commissievergadering contact opnemen met de griffie via telefoonnummer 0297 29 17 85 of door een e-mail te sturen naar griffier@derondevenen.nl

Hieronder vindt u de agenda’s van de commissievergaderingen.

De Ronde Venen in beeld

Bekijk en beluister de vergaderingen

Snel naar

Vergaderkalender