U bent nu hier: HomeBestuur en organisatieCollege Coalitieakkoord

Coalitieakkoord

De partijen CDA, RVB, PvdA/GroenLinks/LokaalSociaal en ChristenUnie/SGP hebben in mei 2014 op hoofdlijnen een politiek akkoord bereikt. Hun politieke voornemens zijn vastgelegd in het coalitieakkoord ‘Samen werken, samen zorgen’. 

De coalitie wil dat De Ronde Venen een aantrekkelijke, groene gemeente blijft met een gezonde, groeiende economie. Besturen betekent volgens de vier partijen meer dan ooit dat moet worden samengewerkt. ‘Het doel is om de toekomst van onze gemeente zoveel mogelijk met anderen vorm te geven. Daarom staat die samenwerking tussen gemeente en inwoners, maatschappelijke organisaties, instellingen en bedrijven centraal in ons beleid’, schrijven de partijen in het coalitieakkoord. Het bereikte akkoord is op 15 mei 2014 vastgesteld door de gemeenteraad. 

Het coalitieakkoord is een plan op hoofdlijnen en wordt verder uitgewerkt in het (nog te verschijnen) beleidsplan. Dat vormt het uiteindelijke uitgangspunt voor de bestuurlijke activiteiten van het college van B en W.

Meer informatie

Coalitieakkoord