U bent nu hier: HomeBestuur en organisatieMeepraten en invloed uitoefenenBezwaar en beroep

Bezwaar en beroep

Tegen een besluit van de gemeente kunt u bezwaar of beroep instellen. Bij veel gemeentelijke besluiten is de aanvrager de enige belanghebbende. Voorbeelden zijn beslissingen over bijstandsuitkeringen of over een traplift voor mensen die slecht ter been zijn.
Andere besluiten hebben ook gevolgen voor derden en worden iedere week op de gemeentepagina gepubliceerd. Voorbeelden zijn verkeersbesluiten en omgevingsvergunningen voor bouwen of het kappen van bomen.

In De Ronde Venen worden jaarlijks honderden beslissingen genomen. Het kan zijn dat u het niet eens bent met de inhoud daarvan. Wanneer u van een besluit zelf de gevolgen ondervindt, bent u belanghebbende en kunt u daartegen bezwaar indienen. 
Een belanghebbende kan binnen zes weken na de bekendmaking van een besluit een bezwaarschrift indienen. Tegen sommige besluiten kunt u geen bezwaar maken of moet u een andere (beroeps)procedure volgen. Dat staat dan bij het besluit vermeld.