U bent nu hier: HomeBestuur en organisatieCollege Beleidsplan
  • Lees voor

Beleidsplan

De vier coalitiepartijen (CDA, VVD, PvdA/GroenLinks en ChristenUnie/SGP) hebben op hoofdlijnen een politiek akkoord bereikt. Hun politieke voornemens zijn vastgelegd in het coalitieakkoord ‘Kernachtig Verbinden’.

Volgens dat akkoord gaat de nieuwe coalitie zich de komende jaren inspannen om De Ronde Venen op de kaart te zetten als actieve Groene-Hartgemeente met acht vitale kernen. Daarnaast vinden de vier partijen het belangrijk dat de gemeente actief de verbinding zoekt met instellingen, organisaties, verenigingen, andere overheden en het bedrijfsleven. Het doel is om op die manier gezamenlijk oplossingen te vinden voor de uitdagingen waar de gemeente voor staat en kansen te benutten die zich aandienen.

Het coalitieakkoord is een plan op hoofdlijnen en wordt verder uitgewerkt in het (nog te verschijnen) beleidsplan. Dat vormt het uiteindelijke uitgangspunt voor de bestuurlijke activiteiten van het college van B en W.