U bent nu hier: HomeActueelNieuwsNieuwsberichtenParticipatiegroepen bezuinigingen maatschappelijk domein van start
  • RSS

Participatiegroepen bezuinigingen maatschappelijk domein van start(13-07-2012)

Dit item is gearchiveerd op 27-07-2012.

Om ervoor te zorgen dat de gemeente in 2016 weer over een gezonde financiële basis beschikt, moet de gemeente de komende jaren 4,5 miljoen euro bezuinigen. In de Voorjaarsnota worden vijf gebieden genoemd waarop zal worden bezuinigd.

Eén daarvan betreft het zogenoemde maatschappelijke domein waar de onderwerpen cultuur, sport, onderwijs en welzijn bij horen. In totaal moet binnen dit domein € 900.000 bezuinigd worden. Om dit te realiseren heeft de gemeente betrokken inwoners en vertegenwoordigers van verenigingen en organisaties uitgenodigd om mee te denken.  

Donderdag 5 juli was de eerste bijeenkomst. De circa 60 aanwezigen werden geïnformeerd over de financiële kaders, de bezuinigingsopgave en het vervolgtraject.

Aan de deelnemers is gevraagd met ideeën en voorstellen te komen die leiden tot de bezuinigingen en maatschappelijke vernieuwingen. De centrale vraag daarbij is wat de samenleving belangrijk vindt dat de gemeente blijft doen. Met welke taken zou de gemeente kunnen stoppen of welke activiteiten kan de gemeente overlaten aan andere (markt)partijen? Wat kan anders georganiseerd worden of hoe kunnen inkomsten verhoogd worden? Zolang de gemeente aan de wettelijke verplichtingen kan blijven voldoen en de voorstellen niet in strijd zijn met de wet, zijn alle ideeën welkom.

De deelnemers is gevraagd met ideeën te komen. Tijdens de volgende bijeenkomst in augustus wordt er per onderwerp gediscussieerd over de ingezonden ideeën. In september vindt de laatste bijeenkomst plaats om de lijst van suggesties te prioriteren. De adviezen van de inwoners gaan mee met de begroting die in november door de gemeenteraad behandeld wordt.