U bent nu hier: HomeActueelNieuwsNieuwsberichten
 • Lees voor
 • RSS

Nieuwsberichten

Op deze plaats vindt u informatie over alle recente ontwikkelingen in en om de gemeente De Ronde Venen. U treft hier actuele nieuwsberichten aan.
Oude nieuwsberichten vindt u in het archief.

 • Gaat de gemeente kinderen met ADHD of autisme opnieuw diagnosticeren?

  (27-11-2014)
  Foto: kind op een bamd

  De gemeente stelt geen diagnoses. Ook niet in het nieuwe jeugdstelsel. Diagnoses worden gesteld door gekwalificeerde hulpverleners. In het geval van autisme of ADHD is dit een medisch professional, zoals een huisarts of psychiater.

  Lees verder
 • Eenmalige tegemoetkoming lage inkomens 2014

  (27-11-2014)

  Inwoners van De Ronde Venen met een laag inkomen krijgen eenmalig een financieel steuntje in de rug. Dat is het gevolg van de Wet koopkrachttegemoetkoming 2014 en het Besluit koopkrachttegemoetkoming lage inkomens die op 18 oktober 2014 in werking zijn getreden. Het gaat om een bedrag van 100 euro voor gehuwden, 90 euro voor een alleenstaande ouder en 70 euro voor een alleenstaande. De gemeente voert de eenmalige regeling samen met de Sociale Verzekeringsbank uit.

  Lees verder
 • Gemeenten van PAUW Bedrijven ontwikkelen visie over toekomst sociale werkvoorziening

  (27-11-2014)

  Met ingang van 1 januari vervangt de Participatiewet de Wet sociale werkvoorziening. Deze nieuwe wet heeft gevolgen voor de huidige uitvoering van sociale werkvoorziening. Daarom gaan de gemeenten die de uitvoering hebben ondergebracht bij PAUW Bedrijven een visie ontwikkelen hoe zij de sociale werkvoorziening in de toekomst vorm willen gaan geven.

  Lees verder
 • Verstrekkingen uit de Basis Registratie Personen

  (27-11-2014)

  In Basis Registratie Personen (BRP) zijn persoonsgegevens opgenomen van iedereen die binnen de gemeente woonachtig is. Het gaat om adresgegevens, maar ook om gegevens over een eventueel huwelijk of geregistreerd partnerschap, uw nationaliteit, reisdocumenten, ouders en kinderen.

  Lees verder
 • Voordracht voor sportverkiezingen kan tot 1 december

  (27-11-2014)

  De gemeente De Ronde Venen organiseert dit jaar opnieuw de verkiezing van Sportman, Sportvrouw, Sportploeg, Sporttalent en Sportvrijwilliger van het jaar. Op 23 januari 2015 wordt bekendgemaakt wie de winnaars zijn. Tot 1 december 2014 kunnen sporters of teams voor de verschillende categorieën worden voorgedragen.

  Lees verder
 • Herfstblad in de groene container

  (27-11-2014)

  Nu het blad van de bomen valt, liggen straten en pleinen er vol mee. De gemeente doet zijn uiterste best de bladeren zo snel mogelijk te verwijderen, maar kan niet overal tegelijk zijn. Hebt u ruimte over in uw groene container? Maak hem dan vol met gevallen bladeren voordat u hem aan de weg zet. Alle kleine beetjes helpen tenslotte!

 • Aanmelden voor jaarlijkse kramenmarkt

  (27-11-2014)

  Op woensdag 7 januari 2015 is er weer een kramenmarkt voor verenigingen tijdens de nieuwjaarsreceptie van B en W. De nieuwjaarsbijeenkomst geeft verenigingen en stichtingen de uitgelezen kans om zich aan een groot publiek te presenteren.

  Lees verder
 • Gevonden en verloren voorwerpen

  (27-11-2014)

  Bent u iets kwijtgeraakt? Of hebt u iets gevonden waarvan u niet weet wie de eigenaar is? Ga dan naar www.verlorenofgevonden.nl. Op deze site kunt u digitaal verloren en gevonden voorwerpen melden, zoeken en vinden.

 • Gemeentehuis maandagmorgen 1 december gesloten

  (27-11-2014)

  Het gemeentehuis van De Ronde Venen is maandagmorgen 1 december van 8.30 tot 9.30 uur gesloten in verband met een personeelsbijeenkomst. Ook de telefonische bereikbaarheid is gedurende die periode beperkt. De digitale dienstverlening blijft gewoon beschikbaar. Na 9.30 uur bent u ook weer fysiek van harte welkom voor alle gemeentelijke zaken.

 • Voor alle jongeren een diploma

  (26-11-2014)

  Door  intensieve samenwerking tussen scholen is een oplossing bedacht voor alle jongeren om na het voortgezet onderwijs een vervolgopleiding te kunnen volgen. Op 20 november 2014 hebben bestuurders uit het Middelbaar beroepsonderwijs, Praktijkonderwijs, het OPCD Utrecht en gemeenten de samenwerkingsovereenkomst "Entreeopleiding regio Utrecht" ondertekend.

  Lees verder
 • Koninklijke onderscheiding voor Joanne Kellermann

  (24-11-2014)

  Oud-directeur van De Nederlandsche Bank (DNB) en inwoner van De Ronde Venen Joanne Kellermann is op vrijdag 21 november benoemd tot Commandeur in de orde van Oranje-Nassau. Kellermann krijgt haar onderscheiding voor haar inzet als directeur toezicht pensioenfondsen, verzekeraars en integriteit in de financiële sector, alsmede voor haar andere maatschappelijke verdiensten, zoals haar streven naar diversiteit en duurzaamheid.

  Lees verder
 • Nieuwe maatregelen tegen vogelgriep

  (24-11-2014)

  Om de uitbraak van vogelgriep in Nederland te bestrijden, neemt Staatssecretaris Dijksma een nieuw pakket maatregelen. Het landelijk vervoersverbod van 72 uur wordt vervangen door een gerichte regionale aanpak met aanvullende maatregelen voor de komende weken. De afgekondigde zones rondom de besmette bedrijven in Hekendorp, Ter Aar en Kamperveen blijven van kracht. Alle maatregelen zijn erop gericht om te voorkomen dat vogelgriep zich kan verspreiden en blijven naar verwachting 21 dagen in stand.

  Lees verder
 • Olijfwilghagen langs Industrieweg Mijdrecht

  (20-11-2014)

  Op de Industrieweg in Mijdrecht vanaf de rotonde tot aan de Constructieweg worden in november 2014 olijfwilghagen geplant. Deze sluiten aan op de eerder geplante hagen langs de Industrieweg. Zo kan een mooi eenvormig beeld ontstaan langs deze belangrijke weg voor Mijdrecht. De hagen worden maximaal 60 tot 80 centimeter hoog zodat alle verkeer een goed overzicht over de weg houdt. Uitschieters worden direct gesnoeid.

 • Ontwerpbestemmingsplan fietsbrug Nigtevecht ter inzage in De Ronde Venen

  (20-11-2014)

  Het ontwerpbestemmingsplan fietsbrug Nigtevecht voor het Rondeveense gebied, ligt vanaf 21 november zes weken ter inzage. Het project betreft de aanleg van een fietsbrug en een natuurverbinding over het Amsterdam-Rijnkanaal ten oosten van Abcoude en ten zuiden van Nigtevecht, op de gemeentegrens tussen Stichtse Vecht en De Ronde Venen.

  Lees verder
 • Wethouder Erika Spil: ‘Voor een grote groep mensen verbetert de zorg’

  (20-11-2014)
  Foto: Erika Spil

  Het Rijk draagt per 1 januari een aantal taken over aan de gemeenten op het gebied van zorg, en werk en inkomen. Voor welk deel bent u verantwoordelijk?
  “Als coördinerend wethouder zorg ik dat de nieuwe wetgeving wordt ingevoerd en dat de verschillende onderdelen goed op elkaar aansluiten. De overdracht van rijkstaken hebben we namelijk binnen het college verdeeld. Daarnaast heb ik ook een inhoudelijke taak, net zoals mijn twee collega-wethouders. Ik ben nu al verantwoordelijk voor de huishoudelijke hulp en de verstrekking van hulpmiddelen. Daar komen vanuit de AWBZ de dagbesteding, de thuisbegeleiding en het Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK) bij.”

  Lees verder
 • Wethouder Anco Goldhoorn: ‘Meedoen is voor alles en iedereen beter’

  (20-11-2014)
  Foto: Anco Goldhoorn

  Het Rijk draagt per 1 januari een aantal taken aan de gemeenten over op het gebied van werk en inkomen. Voor welk deel bent u verantwoordelijk?
  “Voor mensen die een bijstandsuitkering ontvangen, maar ook voor niet-uitkeringsgerechtigden, mensen met arbeidsmogelijkheden die voorheen een beroep konden doen op de Wajong, mensen met een arbeidshandicap die onder de Wet sociale werkvoorziening vallen, vluchtelingen die wij huisvesten, minderheden en mensen die gebruik maken van de regelingen van ons armoedebeleid. Die vallen per 1 januari allemaal onder de nieuwe Participatiewet.”

  Lees verder
 • Wethouder Aldrik Dijkstra: ‘Continuïteit jeugdzorg in 2015 gegarandeerd’

  (20-11-2014)
  Foto: Aldrik Dijkstra

  Het Rijk draagt per 1 januari een aantal zorgtaken over aan de gemeenten. Voor welk deel bent u verantwoordelijk?
  “Voor de jeugdzorg: vanaf de baby’s die op het consultatiebureau komen tot en met de jongeren die nog geen achttien zijn. Dus voor alle achttien-minners.”

  Lees verder
 • Vogelgriep vastgesteld in gemeente Nieuwkoop

  (20-11-2014)

  Bij een pluimveebedrijf in Ter Aar (gemeente Nieuwkoop) is donderdag 20 november 2014 vogelgriep (aviaire influenza, AI) vastgesteld. Het bedrijf wordt onmiddellijk geruimd. Per onmiddellijk geldt een totaal vervoersverbod van pluimvee en ander gevogelte. Tevens geldt een ophok- en afschermplicht van pluimvee en ander gevogelte van maximaal 72 uur.

  Lees verder
 • Gemeente en SC Johnson Europlant BV planten eerste bomen langs Rondweg Mijdrecht

  (19-11-2014)
  Foto: Boomplant Rondweg

  Sander Molkenboer, directeur van SC Johnson Europlant BV en Aldrik Dijkstra, wethouder van gemeente De Ronde Venen stonden op dinsdag 18 november op de oude spoordijk naast de Rondweg in Mijdrecht om twee eerste bomen te planten. Deze aanplant is onderdeel van de uitvoering van een groenplan in het gebied waarbij in totaal 61 iepen geplant worden. De aanplant is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van het jubilerende SC Johnson Europlant BV. Zij geeft 50 bomen voor haar 50-jarig bestaan.

  Lees verder
 • Gemeente en winkeliers bespreken aanpak om koopcentrum aantrekkelijker te maken

  (17-11-2014)

  Winkeliers, eigenaren van panden en de gemeente hebben dinsdag 11 november met elkaar gesproken om plannen te ontwikkelen die leiden tot minder leegstand van winkels en een nog aantrekkelijker winkelcentrum in Mijdrecht. De bijeenkomst werd door ruim zestig personen bezocht en door iedereen als waardevol ervaren. De komende weken worden plannen en ideeën verder uitgewerkt en een nieuwe bijeenkomst belegd.

  Lees verder
 • Zorg en ondersteuning in De Ronde Venen

  (30-10-2014)

  Via deze themapagina informeert de gemeente u tot eind 2014 iedere drie weken over de actuele ontwikkelingen in de zorg. Hebt u vragen? Of wilt u een bepaald onderwerp aan de orde laten komen op deze pagina? Laat het ons dan weten via communicatie@derondevenen.nl of belt u met 0297 55 15 75.

  Lees verder
 • Nieuwe website helpt bij oplossen burenruzies

  (23-10-2014)

  Buurtbemiddeling in De Ronde Venen, heeft samen met zo’n 80 andere lokale organisaties voor buurtbemiddeling één website ontwikkeld, www.problemenmetjeburen.nl. Op deze site is algemene informatie over de meest voorkomende burenproblemen te vinden en worden tips gegeven. Bezoekers worden direct doorverwezen naar de voor hen dichtstbijzijnde organisatie voor buurtbemiddeling.

  Lees verder
 • Voordragen voor sportverkiezingen De Ronde Venen kan tot 1 december

  (23-10-2014)

  Sportman, sportvrouw en sportploeg 23 januari bekendgemaakt. 

  De gemeente De Ronde Venen organiseert dit jaar opnieuw de verkiezing van de Sportman, Sportvrouw, Sportploeg, Sporttalent en Sportvrijwilliger van het jaar. Op 23 januari 2015 wordt bekendgemaakt wie de winnaars zijn. De komende weken kunnen inwoners en verenigingen sporters of teams voordragen voor de verschillende categorieën. Voordragen kan tot 1 december 2014.

  Lees verder
 • Eerste zandlaag op Marickenzijde is aangebracht

  (11-09-2014)

  De werkzaamheden voor de nieuwbouwlocatie Marickenzijde in Wilnis zijn in volle gang. Aannemer Bunnik B.V. heeft vanaf juni 2014 in opdracht van de gemeente de bestaande sloten gedempt en nieuwe sloten gegraven of verbreed aan de randen van het gebied als compensatie voor de gedempte sloten.

  Lees verder
Archief