U bent nu hier: HomeActueelNieuwsNieuwsberichten
 • Lees voor
 • RSS

Nieuwsberichten

Op deze plaats vindt u informatie over alle recente ontwikkelingen in en om de gemeente De Ronde Venen. U treft hier actuele nieuwsberichten aan.
Oude nieuwsberichten vindt u in het archief.

 • Ik wil met iemand van het sociaal wijkteam praten over huishoudelijke hulp. Waar kan ik terecht?

  (18-12-2014)

  De sociale wijkteams hebben hun onderkomen in de vier servicepunten van de gemeente:

  Lees verder
 • Rob Voorbij, ‘de ogen en oren van Vinkeveen’, in het zonnetje gezet

  (18-12-2014)
  Foto: Martien van Herk (rechts) overhandigt Rob Voorbij een presentje en bloemen voor zijn inzet. Terwijl burgemeester Divendal de speciale trofee in ontvangst neemt van Peter Smit

  Rob Voorbij, inwoner van Vinkeveen, is woensdagmiddag 17 december door politie en gemeente in het zonnetje gezet vanwege zijn inzet op het gebied van veiligheid.

  Lees verder
 • Samen met inwoners en ondernemers werken aan een energie neutrale gemeente

  (18-12-2014)

  De plaatsing van elektrische laadpalen, afval hergebruiken door afgedankte elektrische apparaten uit elkaar halen en de onderdelen te verkopen, meer duurzame lokale energie opwekken en als gemeente het goede voorbeeld geven. Dat is een aantal punten uit het uitvoeringsprogramma Duurzaamheid waarmee het college van B en W dinsdag 16 december heeft ingestemd. Kern van het programma is dat de gemeente samen met de samenleving stappen wil zetten om in 2050 een energie neutrale gemeente te worden.

  Lees verder
 • Van ambitie naar werkelijkheid

  (18-12-2014)
  bovenaanzicht Vinkeveense Plassen

  Vinkeveen: Dorp aan de Plassen 

  Begin 2014 heeft de gemeenteraad de Dorpsvisie Centrum Vinkeveen aangenomen. Onder het motto ‘Vinkeveen: Dorp aan de Plassen’ is samen met inwoners en ondernemers een ideaalbeeld geschetst van hoe Vinkeveen er in de toekomst uit kan zien. De gemeente wil graag dat de visie wordt uitgevoerd en heeft daarvoor samen met een klankbordgroep een projectplan gemaakt. Dit projectplan heeft het college dinsdag 16 december aangenomen en voor definitieve besluitvorming naar de raad gestuurd.

  Lees verder
 • Afsteken vuurwerk

  (18-12-2014)

  Vuurwerk afsteken mag alleen op 31 december vanaf 18.00 uur tot 1 januari 02.00 uur.

 • Sociale wijkteams klaar voor de start

  (18-12-2014)
  Foto: vrouw met kind

  Inwoners van De Ronde Venen kunnen volgend jaar met al hun vragen en problemen op het gebied van (jeugd)zorg, welzijn, werk en inkomen terecht bij de sociale wijkteams. In deze teams werken specialisten uit verschillende vakdisciplines samen.

  Lees verder
 • Nieuwjaarsreceptie gemeente De Ronde Venen

  (18-12-2014)

  Op woensdagavond 7 januari 2015 ontvangen burgemeester en wethouders u graag op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente De Ronde Venen.

  Lees verder
 • Afvalkalender deze week bij u in de bus

  (17-12-2014)

  Deze week valt de Afvalkalender 2015 bij u in de bus. Hierin staat het nieuwe afvalinzamelschema voor volgend jaar. Doordat vanaf januari één uniform inzamelschema geldt, krijgen veel wijken nieuwe vaste ophaaldagen.

  Lees verder
 • Weekmarkt Mijdrecht en Abcoude rond de feestdagen

  (17-12-2014)
  De weekmarkten in Mijdrecht en Abcoude op donderdag 25 december en donderdag 1 januari komen vanwege de kerstdagen te vervallen. In Mijdrecht wordt de weekmarkt gehouden op maandag 22 december en op maandag 29 december op het Raadhuisplein van 11.00 tot 17.00 uur. De weekmarkt in Abcoude zal weer plaatsvinden op donderdag 8 januari 2015.
 • ‘Verkavelen voor Groei’ Groot Wilnis-Vinkeveen succesvol afgerond

  (17-12-2014)

  De kavelruil Groot Wilnis-Vinkeveen en Oukoop is op 15 december jl. met de aktepassering binnen een jaar succesvol afgerond. In totaal ruilden 27 partijen, waaronder 22 agrariërs, 300 hectare grond en daarbij wordt 65 hectare nieuwe natuur gerealiseerd. Deze natuur is een schakel in de draslandverbinding tussen de Nieuwkoopse Plassen en de Vinkeveense Plassen. De provincie Utrecht bracht 150 hectare grond in om deze kavelruil mogelijk te maken

  Lees verder
 • College vergadert op basisschool Driehuis

  (17-12-2014)
  Foto: Fotobijschrift: Zittend: Burgemeester Maarten Divendal. Staand (vlnr): Gemeentesecretaris Alexander Meijer, wethouder Anco Goldhoorn, wethouder Erika Spil, wethouder Aldrik Dijkstra, directeur Onno Stokhof en wethouder David Moolenburgh

  Het college van B en W heeft dinsdag 16 december niet in het gemeentehuis, maar in de Driehuisschool in Mijdrecht vergaderd. Een keer per maand verwisselen B en W de collegekamer voor een vergadering ‘op locatie’. Dat kan een school zijn, maar ook bij een lokale ondernemer, bewonersgroepering, vereniging of instelling. 

  Lees verder
 • Aangepaste openingstijden gemeentehuis en afvalbrengstations rond de feestdagen

  (17-12-2014)

  Rond Kerst en Oud & Nieuw gelden aangepaste openingstijden voor het gemeentehuis en de afvalbrengstations:

  Lees verder
 • Buurtoverleg over vijverplantsoen Mijdrecht

  (15-12-2014)
  Foto: Vijver

  Het buurtoverleg in wijkgebouw Present van 1 december ging over het vijverplantsoen en zwerfafval. De aanwezigen willen graag een schoon plantsoen om trots op te zijn en een visitekaartje voor Mijdrecht.

  Lees verder
 • College bezorgd over ov-plannen provincie

  (15-12-2014)

  B en W maken zich zorgen over de manier waarop Utrecht het openbaar vervoer voor 2016 wil aanbesteden. In een kritische brief schrijft het Rondeveense college te vrezen dat de plannen van GS leiden tot een verslechtering van het openbaar vervoer in de gemeente.

  Lees verder
 • De Ronde Venen zet volgende stap in geschil met Uithoorn over Prinses Irenebrug

  (15-12-2014)

  Het college van B en W van De Ronde Venen heeft besloten een volgende stap te zetten in de procedure om met Uithoorn tot overeenstemming te komen betreffende het geschil over de Prinses Irenebrug.

  Lees verder
 • Sociale wijkteams klaar voor de start

  (15-12-2014)
  Logo: sociaal wijkteam

  Inwoners van De Ronde Venen kunnen volgend jaar met al hun vragen en problemen op het gebied van (jeugd)zorg, welzijn, werk en inkomen terecht bij de sociale wijkteams. Deze teams, waarin specialisten uit verschillende vakdisciplines samenwerken, zijn gehuisvest in de vier servicepunten van de gemeente.

  Lees verder
 • Donkere Dagen Offensief

  (15-12-2014)
  Foto: Man breekt in auto

  Vanaf half oktober tot mei ziet de politie een gemiddelde stijging in de hoeveelheid criminaliteit. De dagen worden donkerder en van buitenaf is zichtbaarder of mensen wel of niet thuis zijn.

  Lees verder
 • Overlast regenwater: Wat kunt u doen?

  (15-12-2014)

  Als gevolg van de klimaatverandering kampt Nederland steeds vaker met zware regenbuien. Deze heftige regenbuien veroorzaken overlast. Dat komt omdat het rioolstelsel en de straatputten deze grote hoeveelheden neerslag niet meteen op alle plaatsen kan verwerken. Wist u al dat u ook iets kunt doen om de wateroverlast te beperken?

  Lees verder
 • Inkomensondersteuning voor chronisch zieken en gehandicapten

  (15-12-2014)

  Gemeenten hebben van het Rijk de opdracht gekregen inkomensondersteuning te bieden aan chronisch zieken en gehandicapten. Dit is om het gevolg van de afschaffing van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de regeling Compensatie Eigen Risico (CER) per 1 januari 2014 te verzachten. Het college van B&W heeft dinsdag 2 december ingestemd met een aantal basisafspraken over de compensatieregeling.

  Lees verder
 • Gemeente ontvangt 423 mille voor behoud banen in de zorg

  (15-12-2014)

  Staatssecretaris Van Rijn stelt in 2015 en 2016 in totaal 423 duizend euro beschikbaar voor de werkgelegenheid in de huishoudelijke zorg. Met dit bedrag honoreert het Rijk een aanvraag die De Ronde Venen met een aantal buurgemeenten heeft gedaan.

  Lees verder
 • Drinkkartons en blik samen met plastic apart ingezameld

  (10-12-2014)
  Foto: Plastic zakken met afval

  De gemeente gaat vanaf januari, samen met plastic, drinkkartons en blik huis aan huis ophalen. Ook wijzigen voor veel inwoners de vaste ophaaldagen. Dat staat te lezen in de Afvalkalender 2015, die volgende week bij alle inwoners van De Ronde Venen in de bus valt.

  Lees verder
 • Veel belangstelling voor verkoop vrije kavels Land van Winkel

  (10-12-2014)

  Op de gisteravond door gemeente De Ronde Venen en Janssen de Jong Projectontwikkeling georganiseerde presale over de vrije bouwkavels en woningen in de nieuwe buurt Land van Winkel in Abcoude, zijn ruim driehonderd belangstellenden afgekomen. De massale toestroom zorgde voor een drukte van belang bij de Eendracht in Abcoude, waar tussen 17 en 21 uur verschillende presentaties werden gehouden. Op woensdag 14 januari 2015 om 14 uur start de verkoop van de eerste tien kavels in het gemeentehuis.

  Lees verder
 • Officiële start bouw Abcoudermeer

  (08-12-2014)
  Foto: Martijn van den Poll, directeur van HBB Groep en David Moolenburgh, wethouder van gemeente De Ronde Venen slaan een heipaal onder één van de drie appartementencomplexen aan het Abcoudermeer (onder vermelding van fotograaf Michael Hartwigsen).

  Omringd door bijna 80 betrokkenen, van toekomstige bewoners tot architecten en van grondwerkers tot koffie schenkende pieten, hebben Martijn van den Poll van HBB Groep en wethouder David Moolenburgh van gemeente De Ronde Venen op vrijdagochtend 5 december de officiële starthandeling verricht voor de bouw van drie appartementencomplexen aan het Abcoudermeer in Abcoude.

  Lees verder
 • Uitwerkingsplan Marickenzijde ter inzage

  (08-12-2014)

  De verkoop van de eerste woningen voor de nieuwe woonwijk Marickenzijde in Wilnis komt steeds dichterbij. De gemeente heeft een zogenoemd uitwerkingsplan gemaakt waarin de opzet van de eerste fase van de wijk verder is uitgewerkt. Geïnteresseerden kunnen dit conceptplan vanaf donderdag 11 december bekijken en reageren. In januari wordt het plan tijdens een informatiebijeenkomst persoonlijk toegelicht door het projectteam voor de wijk.

  Lees verder
 • Eenmalige tegemoetkoming lage inkomens 2014

  (27-11-2014)

  Inwoners van De Ronde Venen met een laag inkomen krijgen eenmalig een financieel steuntje in de rug. Dat is het gevolg van de Wet koopkrachttegemoetkoming 2014 en het Besluit koopkrachttegemoetkoming lage inkomens die op 18 oktober 2014 in werking zijn getreden. Het gaat om een bedrag van 100 euro voor gehuwden, 90 euro voor een alleenstaande ouder en 70 euro voor een alleenstaande. De gemeente voert de eenmalige regeling samen met de Sociale Verzekeringsbank uit.

  Lees verder
 • Aanmelden voor jaarlijkse kramenmarkt

  (27-11-2014)

  Op woensdag 7 januari 2015 is er weer een kramenmarkt voor verenigingen tijdens de nieuwjaarsreceptie van B en W. De nieuwjaarsbijeenkomst geeft verenigingen en stichtingen de uitgelezen kans om zich aan een groot publiek te presenteren.

  Lees verder
 • Zorg en ondersteuning in De Ronde Venen

  (30-10-2014)

  Via deze themapagina informeert de gemeente u tot eind 2014 iedere drie weken over de actuele ontwikkelingen in de zorg. Hebt u vragen? Of wilt u een bepaald onderwerp aan de orde laten komen op deze pagina? Laat het ons dan weten via communicatie@derondevenen.nl of belt u met 0297 55 15 75.

  Lees verder
 • Nieuwe website helpt bij oplossen burenruzies

  (23-10-2014)

  Buurtbemiddeling in De Ronde Venen, heeft samen met zo’n 80 andere lokale organisaties voor buurtbemiddeling één website ontwikkeld, www.problemenmetjeburen.nl. Op deze site is algemene informatie over de meest voorkomende burenproblemen te vinden en worden tips gegeven. Bezoekers worden direct doorverwezen naar de voor hen dichtstbijzijnde organisatie voor buurtbemiddeling.

  Lees verder
 • Eerste zandlaag op Marickenzijde is aangebracht

  (11-09-2014)

  De werkzaamheden voor de nieuwbouwlocatie Marickenzijde in Wilnis zijn in volle gang. Aannemer Bunnik B.V. heeft vanaf juni 2014 in opdracht van de gemeente de bestaande sloten gedempt en nieuwe sloten gegraven of verbreed aan de randen van het gebied als compensatie voor de gedempte sloten.

  Lees verder
Archief