U bent nu hier: HomeActueelNieuwsNieuwsberichten
 • Lees voor
 • RSS

Nieuwsberichten

Op deze plaats vindt u informatie over alle recente ontwikkelingen in en om de gemeente De Ronde Venen. U treft hier actuele nieuwsberichten aan.
Oude nieuwsberichten vindt u in het archief.

 • Colleges Ouder-Amstel, De Ronde Venen, Diemen en Uithoorn zetten stap in ambtelijke samenwerking

  (30-10-2014)

  De colleges van B&W van de gemeenten Ouder-Amstel, De Ronde Venen, Diemen en Uithoorn hebben dinsdag 28 oktober besloten de gemeenteraden in hun vier gemeenten voor te stellen om een stap te zetten in ambtelijke samenwerking. De colleges stellen de raden voor gezamenlijk te investeren in een nieuwe ICT-omgeving. In het voorjaar vindt besluitvorming plaats over mogelijke samenwerking op andere bedrijfsvoerings- en uitvoeringstaken.

  Lees verder
 • College: Geen verder onderzoek naar haalbaarheid nieuw zwembad in Abcoude

  (30-10-2014)

  Het college van B en W heeft dinsdag 28 oktober besloten de gemeenteraad voor te stellen geen verder onderzoek te doen naar de haalbaarheid van een nieuw zwembad in Abcoude. Uit een eerste korte onderzoeksronde blijkt dat de realisatie van een nieuw bad, gezien de financiële positie van de gemeente, niet haalbaar is. Het college stelt de raad daarom voor van verder onderzoek af te zien.

  Lees verder
 • Wethouder Dijkstra tekent Resultaatafspraken met schoolbesturen

  (30-10-2014)
  Foto: De Resultaatafspraken met de schoolbesturen worden ondertekend. Vlnr: Sharon Blijleve (gemeente De Ronde Venen, coördinator Lokaal Educatieve Agenda), wethouder Aldrik Dijkstra, Onno Stokhof (Stichting Antonius), Nelleke Deelen-Geuze (Stichting Vechtstreek en Venen) en Jan Postma (stichting Auro).

  De schoolbesturen van de basisscholen Trekvogel, Eendracht, Molenland, Willespoort, Hofland en Fontein en wethouder Aldrik Dijkstra (Jeugd en Onderwijs) hebben op woensdag 29 oktober de Resultaatafspraken Voor en Vroegschoolse Educatie (VVE) van gemeente De Ronde Venen ondertekend.

  Lees verder
 • Aangetaste bomen verwijderd

  (30-10-2014)

  Een aantal bomen buiten de bebouwde kom, dat in slechte staat verkeert, wordt de komende weken verwijderd. Het gaat om:

  Lees verder
 • Begroting 2015

  (30-10-2014)

  Het college van Burgemeester en Wethouders heeft de gemeenteraad in september een sluitende begroting voor 2015 aangeboden. In de Begrotingsraad op 6 november 2014, een vergadering van de gemeenteraad die geheel in het teken staat van de begroting, wordt de raad gevraagd de begroting 2015 vast te stellen.

  Lees verder
 • Zorg en ondersteuning in De Ronde Venen

  (30-10-2014)

  Via deze themapagina informeert de gemeente u tot eind 2014 iedere drie weken over de actuele ontwikkelingen in de zorg. Hebt u vragen? Of wilt u een bepaald onderwerp aan de orde laten komen op deze pagina? Laat het ons dan weten via communicatie@derondevenen.nl of belt u met 0297 55 15 75.

  Lees verder
 • Zijn er verschillen tussen de gemeenten hoe zorg wordt geregeld?

  (30-10-2014)

  Ja. Gemeenten verschillen nu eenmaal van elkaar. Qua omvang, bevolkingsopbouw, politiek, ligging. Alle gemeenten willen de zorg zo goed mogelijk organiseren. Zij maken daarbij hun eigen keuzes. Daardoor is het mogelijk dat er tussen gemeenten verschillen ontstaan. De gemeente houdt zich natuurlijk wel aan de wet. Daarin staat waar inwoners recht op hebben.

  Hebt u een vraag voor de Zorgvraag van de week? Mail deze dan naar communicatie@deondevenen.nl.

 • Nieuw initiatief om inwoners en de politiek dichter bij elkaar te brengen

  (30-10-2014)

  Platform burgerparticipatie Abcoude
  Met de toetreding tot De Ronde Venen is de politiek verder van Abcoude en haar inwoners komen te staan. Voor de gemeentelijke organisatie en politiek is dat lastig want die willen graag weten wat er leeft in de kernen. De bewoners van hun kant willen graag dat er begrip en kennis is van wat er leeft in ons dorp. Daarom is er recent op initiatief van een aantal Abcoudenaren een ‘Platform Burgerparticipatie Abcoude’opgericht. Het doel is om als klankbord voor de gemeente/politiek te fungeren en om zaken die leven in de Abcouder gemeenschap naar boven/voren te brengen.

  Lees verder
 • Eerste successen de Buurtverbinding

  (30-10-2014)
  Foto: man in rolstoel

  Het digitale platform De Buurtverbinding is nu een maand actief. Via de website http://www.debuurtverbinding.nl/ worden hulpvraag en hulpaanbod van buren bij elkaar gebracht. Inmiddels zijn de eerste resultaten geboekt. Bij Hanno Zaal is de esdoorn gesnoeid en Mirjam Heijnen heeft iemand geholpen bij het updaten van een TomTom. Heijnen: ‘Ik help graag mensen en ik vind het erg leuk dat we elkaar met kleine dingen blij kunnen maken.’

   

  Lees verder
 • Metamorfose in Hofland op Burendag

  (30-10-2014)
  Foto: buren die samen hortensias planten

  Ook Burendag 2014 stond in het teken van de totale metamorfose. Ditmaal hebben we de twee hoekplantsoenen aangepakt,’ aldus initiatiefnemer Peter Versteeg van Barnsteen in Mijdrecht. ‘s Morgens om 08.30 uur heeft hij met de buurt het plantsoen naast huisnummer 10 aangepakt.

  Lees verder
 • Balie Omgevingszaken gesloten op 30 oktober

  (28-10-2014)
  Op donderdag 30 oktober is de afdeling Omgevingszaken niet beschikbaar in verband met een interne bijeenkomst.
  De balie Omgevingszaken is alleen open op afspraak, van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 11.30 uur. U kunt een afspraak maken via E. omgevingszaken@derondevenen.nl of T. 0297 29 16 16.
 • Nieuwe website helpt bij oplossen burenruzies

  (23-10-2014)

  Buurtbemiddeling in De Ronde Venen, heeft samen met zo’n 80 andere lokale organisaties voor buurtbemiddeling één website ontwikkeld, www.problemenmetjeburen.nl. Op deze site is algemene informatie over de meest voorkomende burenproblemen te vinden en worden tips gegeven. Bezoekers worden direct doorverwezen naar de voor hen dichtstbijzijnde organisatie voor buurtbemiddeling.

  Lees verder
 • Voordragen voor sportverkiezingen De Ronde Venen kan tot 1 december

  (23-10-2014)

  Sportman, sportvrouw en sportploeg 23 januari bekendgemaakt. 

  De gemeente De Ronde Venen organiseert dit jaar opnieuw de verkiezing van de Sportman, Sportvrouw, Sportploeg, Sporttalent en Sportvrijwilliger van het jaar. Op 23 januari 2015 wordt bekendgemaakt wie de winnaars zijn. De komende weken kunnen inwoners en verenigingen sporters of teams voordragen voor de verschillende categorieën. Voordragen kan tot 1 december 2014.

  Lees verder
 • zorgvraag van de week 43

  (23-10-2014)
  Foto: computer op desk

  De advertenties en tv-spotjes over de veranderingen in de zorg verwijzen voor meer informatie naar websites. Ik heb geen computer, wat moet ik doen?

  Lees verder
 • Vergadering van de gemeenteraad

  (23-10-2014)

  De gemeenteraad van De Ronde Venen vergadert donderdag 30 oktober in het gemeentehuis in Mijdrecht. De vergadering begint om 19.30 uur en is openbaar. Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:

  Lees verder
 • Ontspannen koffiemiddag Paltrok Mijdrecht

  (22-10-2014)

  Bewoners van de Paltrok in de wijk Molenland hebben op zaterdag 11 oktober een koffiemiddag georganiseerd op het speelpleintje. Deze koffiemiddag was bedoeld voor alle omwonenden van het pleintje om nader kennis met elkaar te maken en om de problematiek rondom de Paltrok en Houtzaagmolen te bespreken.

  Lees verder
 • Wijkschouw Wilnis op 9 en 16 oktober groot succes

  (22-10-2014)

  Op 9 en 16 oktober hebben inwoners van Wilnis tezamen met vakambtenaren van de gemeente, de opbouwwerker van Tympaan/De Baat, de wijkagent en leden van het platform WilnisKlopt  door wijken van Wilnis gelopen om punten te bespreken die inwoners als problematisch ervaren. Op 16 oktober liep wethouder Anco Goldhoorn ook met de schouw mee.

  Lees verder
 • Noodkap van twee bomen

  (21-10-2014)

  Tijdens een vorige week uitgevoerde controle in Vinkeveen en De Hoef, is gebleken dat twee bomen in een zeer slechte conditie verkeren. Het gaat om bomen die staan:

  Lees verder
 • Voormalige partner De Ronde Venen uitgeroepen tot schoonste gemeente van Oeganda

  (20-10-2014)
  Foto: Vertegenwoordigers van de gemeente Kalangala poseren voor het gemeentehuis met collegeleden, een deel van het management, directie en medewerkers die een bijdrage hebben geleverd aan het project in Oeganda

  De Oegandese gemeente Kalangala, die met steun vanuit De Ronde Venen in 2009 en 2010 een afvalinzamelingssysteem heeft opgezet, is uitgeroepen tot de schoonste gemeente van Oeganda. Kalangala kwam als winnaar uit de bus nadat een Oegandees televisiestation alle gemeenten in het land op basis van een aantal criteria had beoordeeld.

  Lees verder
 • Koninklijke onderscheiding voor Annie Plomp-Verburg

  (20-10-2014)
  Foto: Mevrouw Plomp met burgemeester Divendal

  Annie Plomp-Verburg uit Wilnis heeft vrijdagmorgen 17 oktober, tijdens haar afscheid als lid van Leader Weidse Veenweiden, een koninklijke onderscheiding ontvangen. Zij is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De onderscheiding werd haar opgespeld door burgemeester Maarten Divendal.

  Lees verder
 • Gemeente De Ronde Venen klaar voor nieuwe zorgtaken

  (20-10-2014)
  Foto: Staatssecretaris Van Rijn geeft het startsein voor de voorlichtingscampagne

  Donderdag 16 oktober was voor de gemeente De Ronde Venen een gedenkwaardige dag in de voorbereiding van de organisatie op de nieuwe zorgtaken. Staatssecretaris Van Rijn sprak met een delegatie van wethouders uit de regio over de veranderingen in de zorg. Vervolgens gaf hij het startsein voor de voorlichtingscampagne van het ministerie. Aansluitend bekrachtigden de samenwerkende gemeenten uit Utrecht West de samenwerking met zorgaanbieders door een symbolisch contract te ondertekenen. Daarmee zorgt de regio Utrecht West ervoor dat inwoners de zorg behouden.

  Lees verder
 • Collectes

  (02-10-2014)

  28 september - 4 oktober

  Dierenbescherming

  5 oktober – 11 oktober

  Brandwonden Stichting

  26 oktober – 1 november

  Diabetes Fonds

 • Begroting 2015 ter inzage

  (25-09-2014)
  Afbeelding: Programmabegroting

  Het college van Burgemeester en Wethouders heeft op 16 september de gemeenteraad de begroting voor 2015 ter vaststelling aangeboden. De begroting 2015 ligt tot aan de begrotingsvergadering op donderdag 6 november 2014 ter inzage.

  Lees verder
 • College presenteert ambities in beleidsagenda en begroting 2015

  (17-09-2014)

  Een sluitende, reële begroting, goed georganiseerde zorg en een gemeente waar het goed wonen, werken en leven blijft, dat is waar het college op inzet met zijn beleidsagenda en de begroting 2015. Samen geven deze documenten de plannen voor 2015 aan. De enige manier waarop het college deze plannen kan uitvoeren, is door zuinig te blijven, duidelijk te kiezen en daar waar mogelijk samen te werken met partners en inwoners.

  Lees verder
 • Eerste zandlaag op Marickenzijde is aangebracht

  (11-09-2014)

  De werkzaamheden voor de nieuwbouwlocatie Marickenzijde in Wilnis zijn in volle gang. Aannemer Bunnik B.V. heeft vanaf juni 2014 in opdracht van de gemeente de bestaande sloten gedempt en nieuwe sloten gegraven of verbreed aan de randen van het gebied als compensatie voor de gedempte sloten.

  Lees verder
 • Expositie in het gemeentehuis

  (11-09-2014)
  Foto: synthetic garden3

  Tekenaar en schrijver Conan Hollander exposeert een klein deel van zijn werken van 1 september tot 31 oktober in de oude hal van het gemeentehuis. De werken zijn deel van één universum in verschillende era’s.

  Lees verder
Archief