U bent nu hier: HomeActueelNieuwsNieuwsberichten
 • Lees voor
 • RSS

Nieuwsberichten

Op deze plaats vindt u informatie over alle recente ontwikkelingen in en om de gemeente De Ronde Venen. U treft hier actuele nieuwsberichten aan.
Oude nieuwsberichten vindt u in het archief.

 • Betalingen aan zorgverleners van PGB houders gegarandeerd

  (22-01-2015)

  Vanaf 1 januari wordt het persoonsgebonden budget (pgb) niet meer op de rekening van budgethouders gestort. Uitbetalingen worden door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) gestort op de rekening van de zorgverlener.

  Lees verder
 • Extra snelheidscontroles N201

  (22-01-2015)

  De politie gaat de komende tijd extra snelheidscontroles op de N201 uitvoeren. De weg is één van de negen trajecten in Midden-Nederland waar politie en Openbare Ministerie extra inzet op plegen.

  Lees verder
 • Eén meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling

  (22-01-2015)
  Foto: vrouw met handen in gezicht

  Sinds 1 januari is er één meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling: Veilig Thuis. Veilig Thuis is ontstaan uit een fusie van het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) en het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK). Daardoor kan de aanpak van geweld in huiselijke kring en de aanpak van kindermishandeling worden geïntegreerd. Veilig Thuis is 24/7 bereikbaar via 0800-2000.

  Lees verder
 • Regionale samenwerking in Midden-Nederland

  (22-01-2015)
  Foto: jongen met fiets

  Veilig Thuis heeft één algemeen (landelijk) telefoonnummer. Bellers worden door het inspreken van hun woonplaats doorgeschakeld naar de juiste regio. In de regio Utrecht hebben 28 gemeenten afspraken gemaakt over de organisatie hiervan. Veilig Thuis Utrecht is ondergebracht bij de gecertificeerde instelling Samen Veilig Midden-Nederland.

  Lees verder
 • Veilig Thuis

  (22-01-2015)

  0800-2000 (gratis)
  24 uur per dag bereikbaar
  www.veiligthuisutrecht.nl

 • Aan welke straat wilt u wonen?

  (21-01-2015)
  Afbeelding: Straatindeling

  De gemeente heeft tijdens een informatieavond over de Maricken op woensdag 14 januari inbreng gevraagd van de bezoekers over mogelijke straatnamen voor deze nieuwe wijk. 

  Lees verder
 • College vergadert in dorpscentrum Willisstee

  (21-01-2015)
  Foto: vlnr: de wethouders Dijkstra, Moolenburgh en Spil, burgemeester Divendal, voorzitter Hageman van de Willisstee, oud-voorzitter en adviseur Kneppers van de Willisstee, bestuurslid Kneppers van de Willisstee, gemeentesecretaris Meijer en wethouder Goldhoorn.

  Het college van B en W heeft dinsdag 20 januari niet in het gemeentehuis, maar in dorpscentrum Willisstee in Wilnis vergaderd. Eén keer per maand verwisselen B en W de collegekamer voor een vergadering ‘op locatie’. Dat kan in een dorpshuis zijn, maar ook in een school, bij een lokale ondernemer, bewonersgroepering, vereniging of instelling. Deze vergaderingen ‘op locatie’ worden gecombineerd met een gesprek en een bezoek aan de organisatie.

  Lees verder
 • De Ronde Venen maakt goede start met nieuwe zorgtaken

  (20-01-2015)

  De introductie in De Ronde Venen van het nieuwe stelsel voor de Wmo en de Jeugdzorg is soepel verlopen, evenals de invoering van de Participatiewet. De veranderingen op deze drie terreinen hebben tot nog toe tot weinig vragen of onaangename verrassingen geleid.

  Lees verder
 • Goed bezochte infoavond de Maricken: Wonen in Wilnis blijkt populair

  (19-01-2015)
  Foto: Uitleg over woningen tijdens goed bezochte informatieavond de Maricken

  Ruim 300 belangstellenden hebben zich woensdagavond 14 januari in dorpscentrum Willistee gemeld voor meer informatie over de Maricken. Bouwmaatschappij Verwelius en gemeente De Ronde Venen gaven tijdens deze avond uitleg over het plan en de eerste koop- en huurwoningen. De verkoop van deze nieuwe wijk in Wilnis start omstreeks mei 2015.

  Lees verder
 • Bij verdachte omstandigheden: bel 112

  (15-01-2015)

  Woningen in Abcoude, Mijdrecht en in mindere mate Vinkeveen zijn de afgelopen weken ‘bezocht’ door inbrekers. De politie vraagt inwoners daarom extra alert te zijn op verdachte omstandigheden, met name tussen 15.30 en 22.30 uur.

  Lees verder
 • Minder fietsendiefstallen, meer vernielingen

  (15-01-2015)

  Het totaal aantal misdrijven in de gemeente De Ronde Venen is in 2014 gedaald. Er zijn vorig jaar minder fietsen gestolen dan in 2013. Het aantal vernielingen is echter gestegen. Dit blijkt uit het jaarlijkse Veiligheidsbeeld van De Ronde Venen van het Bureau Regionale Veiligheidsstrategie

  Lees verder
 • 80% Kavels Land van Winkel in optie

  (15-01-2015)
  Foto: Wethouder David Moolenburgh en projectmedewerker Bert van Nieuwenhuijzen sluiten met een van de kopers een optie af voor een vrije kavel in Land van Winkel.

  De woensdag 14 januari om 14 uur is de verkoop van de eerste kavels voor de nieuwe wijk Land van Winkel in Abcoude gestart. Binnen een half uur was 80% van alle kavels in optie uitgegeven en hebben zich ook een aantal mensen als reserve aangemeld voor kavels die reeds vergeven waren. Binnen zes maanden wordt de opties omgezet in een koopovereenkomsten of worden ze beschikbaar gesteld aan een volgende geïnteresseerde.

  Lees verder
 • Veilig Thuis: advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling

  (15-01-2015)
  Foto: kinder speelt met blokken

  Het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) en het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) zijn per 1 januari 2015 samen gegaan in één organisatie met de naam: ‘Veilig Thuis’.

   

   

  Lees verder
 • De omgeving betrekken bij de fietsbrug en natuurverbinding

  (14-01-2015)

  De fietsbrug die bij Nigtevecht over het Amsterdam-Rijnkanaal komt te liggen, wordt een zichtbaar onderdeel van het landschap. Daarnaast heeft de fietsbrug gevolgen voor de fietsbewegingen rondom het dorp, wordt de verkeerssituatie aangepast en kunnen omwonenden tijdens aanleg van de fietsbrug en de natuurverbinding last hebben van de werkzaamheden.

  Lees verder
 • Let op: Afval voortaan op woensdagen opgehaald

  (13-01-2015)

  Sinds 1 januari 2015 geldt er één uniform afvalinzamelschema in De Ronde Venen. Hierdoor hebben veel wijken te maken met nieuwe vaste ophaaldagen. Op de woensdagen van de oneven weken wordt in de hele Ronde Venen restafval opgehaald. GFT-afval kunt u ’s woendags op de even weken aan de weg zetten.

  Lees verder
 • Bodem-, Water- en Milieuplan ter inzage

  (12-01-2015)

  Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben december vorig jaar het ontwerp-Bodem-, Water- en Milieuplan 2016-2021 vastgesteld. Het plan legt voor deze periode het beleid van de provincie Utrecht vast voor bodem, water en milieu.

  Lees verder
 • Huis-aan-huiscontrole op hondenbezit van start

  (08-01-2015)

  In de gemeente De Ronde Venen gaat in de loop van deze maand een huis-aan-huiscontrole van start op het bezit van honden. De controle vindt steekproefsgewijs plaats. Controleurs bellen bij een groot aantal inwoners aan om te controleren of een hond aanwezig is.

  Lees verder
Archief