U bent nu hier: HomeActueelBekendmakingenVerordeningen/beleidsregelsVerordening leerlingen vervoer gemeente De Ronde Venen 2012 en de beleidsregels Reistijd Prof. Van Houteschool; Kosten openbaar vervoer gelijk aan die van de openbaarvervoer kosten naar de dichtstbijz
  • RSS

Verordening leerlingen vervoer gemeente De Ronde Venen 2012 en de beleidsregels Reistijd Prof. Van Houteschool; Kosten openbaar vervoer gelijk aan die van de openbaarvervoer kosten naar de dichtstbijz

Dit item is gearchiveerd op 03-08-2012.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat in de vergadering van de raad van 31 mei 2012 de Verordening leerlingen vervoer gemeente De Ronde Venen 2012 is vastgesteld onder gelijktijdige intrekking van de Verordening leerlingen vervoer De Ronde Venen 2011.

Het college heeft in de vergadering van 27 maart 2012 de volgende beleidsregels ongewijzigd opnieuw vastgesteld:

  • Reistijd Prof. Van Houteschool;
  • Kosten openbaar vervoer gelijk aan die van de openbaarvervoer kosten naar de dichtstbijzijnde school (Prof. Van Houteschool) vergoeden;
  • Praktische bezwaren leerlingenvervoer.

De wijziging van de Verordening leerlingen vervoer betreft een technische wijziging. Het betreft de omschrijving van de term ‘gehandicapte leerling. In de praktijk bleek deze term tot verwarring te leiden.

De Verordening leerlingen vervoer gemeente De Ronde Venen 2012 en de beleidsregels treden in werking 8 dagen na publicatie.

Ter inzagelegging
Genoemde verordening en beleidsregels gemeente De Ronde Venen ligt vanaf heden kosteloos ter inzage in het register verordeningen gemeente De Ronde Venen bij balie 10 en / of 11 balie zijnde Omgevingszaken in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht en is tevens te raadplegen op www.overheid.nl. Op verzoek van eenieder kan tegen betaling van de daarvoor geldende kosten een afschrift worden verkregen.