U bent nu hier: HomeActueelBekendmakingenAanbestedingenOntheffing van de route voor het vervoer gevaarlijke stoffen (week 26 – 28 juni 2012)
  • RSS

Ontheffing van de route voor het vervoer gevaarlijke stoffen (week 26 – 28 juni 2012)

Dit item is gearchiveerd op 09-08-2012.

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maken, ingevolge artikel 22 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, bekend dat zij een ontheffing van de route gevaarlijke stoffen hebben verleend aan Primagaz Nederland B.V., postbus 85, 7200 AB Zutphen t.b.v. het vervoer van propaan naar diverse locaties in De Ronde Venen.

De stukken met betrekking tot deze ontheffingen liggen ter inzage van 29 juni tot en met 10 augustus 2012. De aandacht wordt er op gevestigd, dat er over de ter inzage gelegde aanvragen geen zienswijzen zijn ingebracht. Belanghebbenden kunnen tegen het besluit schriftelijk bezwaar indienen bij de gemeente De Ronde Venen, p/a Milieudienst Noord-West Utrecht, postbus 242, 3620 AE Breukelen. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na de dag van bekendmaking (datum van publicatie) bij de gemeente zijn ingediend.

U kunt de stukken inzien bij de Milieudienst Noord-West Utrecht, Straatweg 66a in Breukelen, elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur en het gemeentehuis van De Ronde Venen, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht, tijdens openingstijden.

Als u een toelichting wilt of de aanvraag/ontheffing op een ander tijdstip wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken met afd. externe veiligheid van de milieudienst dhr. C. Roodhart, via T. 0346 26 06 46 of mw. Y.T.M. van der Maat, via T. 0346 26 06 41.