U bent nu hier: HomeActueelBekendmakingenVerordeningen/beleidsregelsHet Informatiebeveiligingsplan GBA & waardedocumenten (week 21 – 24 mei 2012)
  • RSS

Het Informatiebeveiligingsplan GBA & waardedocumenten (week 21 – 24 mei 2012)

Dit item is gearchiveerd op 05-07-2012.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat in de vergadering van 15 mei 2012 het Informatiebeveiligingsplan GBA & waardedocumenten is vastgesteld. Het Informatiebeveiligingsplan GBA & waardedocumenten is nodig voor een zorgvuldige en betrouwbare omgang met de gegevens van de gemeentelijke basisadministratie. De verzameling van gegevens wordt bijvoorbeeld steeds groter en ook de snelheid waarmee gegevens worden verwerkt .

De Wet bescherming persoonsgegevens eist van de gemeente, dat beveiligings- en privacymaatregelen ten aanzien van ondermeer de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) worden genomen. Deze maatregelen zijn neergelegd in een informatiebeveiligingsplan GBA & waardedocumenten. Hierin staan ondermeer de normen voor het beveiligingsbeleid en een maatregelenoverzicht dat nodig is voor de vereiste beveiliging.

Het Informatiebeveiligingsplan GBA & waardedocumenten treedt in werking met ingang van 1 juni 2012.

Ter inzagelegging
Genoemde Informatiebeveiligingsplan GBA & waardedocumenten ligt vanaf heden kosteloos ter inzage in het register verordeningen gemeente De Ronde Venen bij balie 10 en / of 11 balie zijnde Omgevingszaken in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht en is vanaf 1 juni 2012 tevens te raadplegen op www.overheid.nl. Op verzoek van een ieder kan tegen betaling van de daarvoor geldende kosten een afschrift worden verkregen.